LIKWIDACJA SZKÓD likwidacja szkód

Dzięki współpracy z CLS-24 Centrum Likwidacji Szkód proponujemy Państwu usługę dopłaty do odszkodowania za uszkodzony pojazd.

Na czym to polega?

cls dopłaty do odszkodować za uszkodzony pojazd

Towarzystwa Ubezpieczeniowe wyceniają szkody na podstawie kosztorysów w oparciu o ceny części zamiennych, stosowane są również odpowiednie stawki wynagrodzenia mechaników za naprawę. Niestety Towarzystwa Ubezpieczeniowe dążą do minimalizacji wartości części zamiennych i kosztów robocizny ujętych w kosztorysie co wpływa na wysokość kwot wypłacanych odszkodowań. W efekcie klienci często czują się pokrzywdzeni wysokością kwoty wypłaconej za zaistniałą szkodę. Odwołania najczęściej okazują się nieskuteczne. W efekcie klient Towarzystwa Ubezpieczeniowego przystaje na kwotę obliczoną przez ubezpieczyciela nie chcąc wchodzić na kosztowną i czasochłonną drogę sądową.

Istnieje jednak możliwość uzyskania dodatkowych pieniędzy, pomimo, że odszkodowanie zostało już wypłacone. Należy tutaj pamiętać, że każdy poszkodowany może odwołać się od decyzji ubezpieczyciela do trzech lat od daty decyzji ubezpieczyciela o wypłacie odszkodowania, a ubezpieczyciel
ma obowiązek ponownie rozpatrzyć odwołanie.

Poszkodowany na podstawie umowy przeniesienia wierzytelności przenosi prawa do dalszych roszczeń w zakresie szkody, w której poczuł się pokrzywdzony wysokością kwoty przyznanej przez ubezpieczyciela. Poszkodowanemu wypłacana jest dodatkowa część odszkodowania od firmy CLS-24, a firma staje się wierzycielem Towarzystwa Ubezpieczeniowego odpowiedzialnego za szkodę której dotyczy umowa.

Kogo dotyczy dopłata do odszkodowania?

a) Poszkodowanych którzy rozliczali szkodę na pojeździe kosztorysowo,
b) Tylko i wyłącznie szkód likwidowanych z OC sprawcy,
c) Właścicieli pojazdów nie starszych jak 13 lat, których szkoda nie wydarzyła się wcześniej niż trzy lata wstecz,
d) Minimalna wartość przyznanego przez ubezpieczyciela odszkodowania to 1500 zł brutto.centrum likwidacji szkód - Kielce

Jeśli spełniacie Państwo warunki,
zapraszamy po dodatkowe pieniądze!

Jak skorzystać z dopłaty?

Aby ustalić wysokość dopłaty do odszkodowania prosimy o przesłanie za pomocą formularza pełnego kosztorysu ubezpieczyciela. Przesłanie kosztorysu do niczego nie zobowiązuje, służy jedynie do ustalenia wysokości wypłaty dodatkowego odszkodowania. Po weryfikacji kosztorysu otrzymujecie Państwo odpowiedź o wysokości dopłaty.

Do zawarcia umowy potrzebne są następujące dokumenty:
a) Kosztorys z Towarzystwa Ubezpieczeniowego
b) Decyzja o przyznaniu odszkodowania
c) Dowód osobisty właściciela
d) Drugi egzemplarz umowy dla ewentualnego
współwłaściciela + Dowód osobisty

W dzisiejszych czasach jako nieliczni oferujemy odszkodowanie wypłacane od ręki a usługa jest dla Państwa bezpłatna. Nie znaczy to jednak, że świadczymy usługi za darmo - koszty ponosi Towarzystwo Ubezpieczeniowe sprawcy wypadku.


Copyright by www.automot.pl.  All rights reserved. Webadmin: MG 2011 by www.techbajt.pl